Phạm Thanh Dương, Ban quản lý dự án khắc phục thiên tai -Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng

Kiến nghị về việc: Cung cấp thông tin hồ sơ dự thầu

50x50
Nội dung kiến nghị:

Ban quản lý dự án khắc phục thiên tai được Sở Nông nghiệp & PTNT Hải Phòng giao quản lý một số dự án trong quá trình thực hiện chúng tôi có thắc mắc rất mong nhận được sự quan tâm giải đáp của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cụ thể:

Theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 Luật Đấu thầu quy định trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu là bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động đấu thầu.

Như vậy theo quan điểm của chúng tôi hồ sơ dự thầu của nhà thầu là tài liệu bảo mật và chỉ cung cấp cho người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động đấu thầu.

Tuy nhiên Theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 Luật Báo chí 2016, nhà báo có quyền được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật; nên sau khi có quyết định lựa chọn nhà thầu đăng tải trên Hệ thống đấu thầu quốc gia, trong khi các nhà thầu tham dự thầu không có ý kiến gì thì Báo Pháp luật cử nhà báo đến yêu cầu chúng tôi cung cấp hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự với lý do cần làm rõ một số nghi ngờ về quá trình lựa chọn nhà thầu của chúng tôi.

Vậy việc yêu cầu cung cấp hồ sơ dự thầu của báo pháp luật có phù hợp với các quy định hiện hành không.

Chúng tôi rất mong sớm được Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư giải đáp.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn./.

  • Ngày 05/9/2018, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8431/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, xử lý và trả lời đơn vị theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 10/9/2018.
50x50
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời:
Ngày 12/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 6396/BKHĐT-QLĐT trả lời đơn vị.
File đính kèm: 6396_MIWB.pdf

4

0

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.