Võ Văn Hoài Linh, BQLDA ĐTXD ngành NN và PTNT tỉnh Tây Ninh

Kiến nghị về việc: Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của hai nhà thầu giống nhau

50x50
Nội dung kiến nghị:

Gói thầu X, đấu thầu lần 1 được chủ đầu tư phê duyệt hủy thầu do các nhà thầu tham dự thầu không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm. Trong lần 1 này, có nhà thầu liên danh công ty A và công ty B tham dự.

- Đấu thầu lần 2:

+ Công ty A tham dự thầu với tư cách là thành viên đứng đầu liên danh của liên danh nhà thầu 1 (thành viên liên danh không phải là công ty B nêu trên).

+ Công ty B tham dự thầu với tư cách là thành viên đứng đầu liên danh của liên danh nhà thầu 2 (thành viên liên danh không phải là công ty A nêu trên).

+ Hồ sơ dự thầu của liên danh nhà thầu 1 và liên danh nhà thầu 2 có nội dung các phần tài liệu đề xuất kỹ thuật (như giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, biện pháp bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động) hoàn toàn giống nhau nhưng không hoàn toàn giống với nội dung hồ sơ dự thầu của nhà thầu liên danh công ty A và công ty B trong đấu thầu lần 1.

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 89 của Luật Đấu thầu, tổ chuyên gia đánh giá liên danh nhà thầu 1 và liên danh nhà thầu 2 có hành vi “thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu”.

Cho tôi xin hỏi:

Tổ chuyên gia đánh giá liên danh nhà thầu 1 và liên danh nhà thầu 2 có hành vi “thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu” là có đúng theo Điểm b, Khoản 3, Điều 89 của Luật Đấu thầu hay không?

  • Ngày 05/9/2018, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8415/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, xử lý và trả lời đơn vị theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 20/9/2018.
50x50
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời:

Ngày 12/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 6395/BKHĐT-QLĐT trả lời đơn vị.

File đính kèm: 6395_IPFV.pdf

2

0

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.