Trương Thị Hoa, Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Dương

Kiến nghị về việc: Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến nộp Quỹ phòng chống thiên tai

50x50
Nội dung kiến nghị:

Qua thực tế triển khai công tác thu Quỹ Phòng chống thiên tai ở tỉnh Bình Dương, Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Dương có một nội dung chưa rõ dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau về "Giá trị hiện có tại Việt Nam" gây khó khăn khi tổ chức thực hiện. Vì vậy Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Dương kính đề nghị Chính phủ hướng dẫn nội dung sau:

- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014, “Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập: Mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Theo quy định này, có một số doanh nghiệp hiểu là: Phần tổng giá trị tài sản hiện có theo Báo cáo tài chính là phần tổng tài sản trừ (-) nợ phải trả.

Như vậy, cách hiểu này có đúng với tinh thần của Nghị định 94/2014/NĐ-CP hay không?

Bên cạnh đó, đề nghị Quý cơ quan nêu rõ thêm vấn đề "Tài sản hiện có tại Việt Nam" được xác định như thế nào, có loại trừ những khoản mục nào, chẳng hạn như các khoản phải trả, khoản phải nộp Nhà nước, các khoản thuê tài chính...

Kính mong Chính phủ sớm hướng dẫn để Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Dương kịp thời hướng dẫn đến doanh nghiệp.

  • Ngày 31/12/2018, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 12784/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, xử lý và trả lời đơn vị theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 25/01/2019.
50x50
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:

Ngày 24/01/2019, Tổng cục Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 60/PCTT-ƯPKP có ý kiến về vấn đề này.

File đính kèm: 60_HXAP.PDF

0

0

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.