Trung tâm tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Bảo Lộc

Kiến nghị về việc: Lựa chọn nhà thầu

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tôi công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị tôi được giao làm chủ đầu tư dự án và một trong các công việc là lựa chọn nhà thầu. Tôi có một tình huống thực tế gặp khó khăn nên rất mong được hướng dẫn thêm, như sau:

Tình huống như sau:

Năm 2019, tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu X có giá 4,5 tỷ đồng, dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định. HSMT được lập theo đúng mẫu theo quy định, trong đó có yêu cầu thêm nội dung nhà thầu phải nộp tài liệu chứng minh số lao động tham gia BHXH bình quân năm 2018 (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

Tham dự thầu có 2 nhà thầu A và B, trong đó nhà thầu A có giá thấp hơn nhà thầu B 300 triệu đồng và thấp hơn giá gói thầu.

- Nhà thầu B có HSDT đầy đủ để chứng minh và qua đánh giá là đạt yêu cầu.

- Nhà thầu A có HSDT hợp lệ, tuy nhiên có 2 nội dung cần làm rõ gồm:

+ Tài liệu xác nhận số lao động tham gia BHXH bình quân năm 2018. (HSDT không có tài liệu này).

+ Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: Nhà thầu có ghi trong HSDT tại biểu số 14 với nội dung “tài sản có khả năng thanh khoản cao” với số tiền 900 triệu đồng (HSMT yêu cầu tối thiểu 700 triệu đồng) và kèm theo hoá đơn giá trị gia tăng mua dàn giáo, cốp pha, gỗ, xe ô tô tải, máy bơm… (năm 2011, 2012).

- Xử lý tình huống: Bên mời thầu đã đề nghị nhà thầu A bổ sung làm rõ các nội dung trên, nhà thầu không bổ sung thêm được tài liệu.

- Tổ chuyên gia đánh giá đối với nhà thầu A:

+ Xét tư cách hợp lệ: Theo Khoản 2, Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP, thì A đáp ứng điều kiện doanh thu 2018 (30 tỷ đồng), điều kiện số lao động tham gia BHXH bình quân năm 2018 đối với DN nhỏ quy định không quá 100 người thì không xác định nên có thể xem xét bỏ qua điều kiện này vì A có giá thấp nhất nên A vẫn xét tiếp (chưa loại).

+ Xét nguồn lực tài chính cho gói thầu: Các tài sản: Giàn giáo, cốp pha, gỗ, xe ô tô tải, máy bơm… của A mua từ 2011 đến 2013 nên tính thanh khoản thấp nhất vì là hàng hoá, giá trị đã giảm đáng kể và không bán được nhanh chóng. Do đó không đáp ứng yêu cầu – Do đó nhà thầu A bị loại.

Việc loại nhà thầu A có giá thấp, dù sao cũng ảnh hưởng đến tâm lý của Tổ xét thầu vì suy nghĩ có thể gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Mặt khác sẽ phát sinh đến việc khiếu nại trong đấu thầu… Tôi rất mong được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến về cách đánh giá của Tổ chuyên gia như trên. Nếu chưa phù hợp, rất mong được hướng dẫn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  • Ngày 25/6/2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5557/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, xử lý và trả lời đơn vị theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 17/7/2019.
50x50
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời:

Ngày 05/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 4669/BKHĐT-QLĐT trả lời đơn vị.

File đính kèm: tl_quy_dat_bao_loc_BDJB.pdf

1

0

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.