CÔNG TY CỔ PHẦN CONECO MIỀN TRUNG

Kiến nghị về việc: Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi hoàn toàn đồng ý nội dung tại Công văn số 1812/ĐCKS-KTĐCKS ngày 22/07/2019: “Khoáng sản được cấp phép khai thác còn ở trạng thái tự nhiên (trong lòng đất), khi được khai thác lên khỏi mặt đất (bờ moong) đều không còn giữ ở thể nguyên trạng ban đầu (trạng thái nguyên khai).

Như vậy, phải có hệ số nở rời từ trạng thái tự nhiên sang trạng thái nguyên khai (chưa đập, nghiền, sàng, phân loại...), đặc biệt là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.”.

Tuy nhiên tôi muốn hỏi là tại sao cùng một hệ số lại áp dụng ngược nhau về bản chất:

Nếu tôi có 1m3 đá sau khi đã nổ mìn; hệ số nở Hn = (bằng) 1.45; thì khối lượng đá tự nhiên (đá trong lòng đất chưa khai thác) được quy đổi là: 1/1.45 = 0.689m3 đá trong tự nhiên (*) Nếu đá sau khai thác có giá 80.000 đồng/m3, áp dụng vào công thức (*) tương tự sẽ được giá của đá chưa khai thác: (1*80.000)/1.45 = 55.172 đồng.

1/ Việc áp dụng hệ số nở rời vào công thức tính tiền cấp quyền là hoàn toàn phù hợp, tuy nhiên việc áp dụng hệ số nở rời như hiện nay theo Thông tư 38/2017/TT-BTNMT là chưa phù hợp về mặt số học, đề nghị Quý Bộ xem xét và sớm có ý kiến về vấn đề này (tại sao không phải lấy giá tính thuế tài nguyên đem chia cho hệ số Hn)?

2/ Tại Công văn của Quý bộ có phần nội dung trả lời như sau: “Theo Luật Thuế tài nguyên, giá tính thuế tài nguyên là giá của sản phẩm tài nguyên sau khi đã khai thác (có thể là giá đối với khoáng sản nguyên khai hoặc khoáng sản đã qua chế biến)”.

Vậy tôi muốn hỏi đá kích cỡ 1 x 2 cm (đã qua giai đoạn đập nghiền, côn, sàng…) được chế biến từ đá nguyên khai thì có được gọi là khoáng sản đã qua chế biến không?

  • Ngày 08/8/2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 7062/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 20/8/2019.
50x50
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời:
Ngày 05/9/2019, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 2283/ĐCKS-KTĐCKS trả lời doanh nghiệp.

0

1

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.