CÔNG TY CP CONECO MIỀN TRUNG

Kiến nghị về việc: Ứng dụng giao dịch điện tử qua Cổng TTĐT BHXH Việt Nam

50x50
Nội dung kiến nghị:

Liên quan đến nội dung tại Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tôi thấy rằng, việc ứng dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH ở doanh nghiệp là quy định đúng đắn và ý nghĩa đối với người sử dụng lao động và đơn vị quản lý. Tại Khoản 2, Điều 5 của Quyết định này cũng quy định: “2. Người sử dụng lao động được lựa chọn giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trực tiếp qua Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định tại Điều 18 của Quyết định này hoặc thông qua Cổng Giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN theo quy định tại Điều 22 của Quyết định này”.

Tuy nhiên qua tìm hiểu có một nghịch lý xảy ra là khi doanh nghiệp liên hệ với cơ quan quản lý BHXH địa phương thì câu trả lời là: Nếu đơn vị lựa chọn giao dịch điện tử qua Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam thì có thể bị lỗi không gửi được hồ sơ, nếu gửi được thì một thời gian sau có thể sẽ bị khoá... và có những giải thích mang ý nghĩa là những lỗi đó cơ quan BHXH không có thời gian để khắc phục. Và cơ quan BHXH địa phương cũng gợi ý là phải chọn những tổ chức I-VAN để được cung cấp dịch vụ phần mền và phải trả phí.

Như việc ứng dụng giao dịch điện tử qua Cổng Thông tin điện tử BHXH Việc Nam có nhiều bất cập như trên tại sao Nhà nước vẫn ứng dụng và gây lãng phí cho doanh nghiệp (cách nộp truyền thống của người sử dụng lao động trước đây: Lập và in bản giấy, liện hệ bưu điện đến nhận trực tiếp... đơn giản, nhanh gọn). Tổ chức I-VAN này đóng vai trò gì trong bộ máy quản lý của BHXH Việt Nam? Tại sao trước đây các đơn vị sử dụng lao động vẫn giao dịch điện tử qua Cổng Thông tin BHXH Việt Nam bình thường, nhưng bây giờ lại khó khăn như vậy?

  • Ngày 26/11/2018, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 11521/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 11/12/2018.
50x50
Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Ngày 18/12/2018, Trung tâm công nghệ thông tin - Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Văn bản số 1159b/CNTT-PM trả lời doanh nghiệp.

Ngày 04/01/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Văn bản số 21/BHXH-CNTT thông tin về kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

0

1

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.