Công ty CP Cảnh quan Không Gian Xanh

Kiến nghị về việc: Vướng mắc hoàn thuế dự án đầu tư

50x50
Nội dung kiến nghị:

 

Kính gửi:

- VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

- BỘ TÀI CHÍNH

- TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế.

Căn cứ Thông báo số 806/TB-CT ngày 11/03/2019 của Cục Thuế Quảng Bình về việc yêu cầu giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách số 02 ngày 01/03/2019 và hồ sơ kèm theo của Công ty đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án Khu dịch vụ đêm thành phố Đồng Hới.

Căn cứ Giấy chứng nhận Đầu tư số 5351777614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình chứng nhận lần đầu ngày 14/06/2016 đối với Dự án Khu dịch vụ đêm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

A. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

Tên đơn vị: CÔNG TY CP CẢNH QUAN KHÔNG GIAN XANH

Mã số thuế: 3100976471

Địa chỉ trụ sở: 01 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại liên hệ: 02323.833232

Fax: 02323.833232

Giấy đăng ký kinh doanh số 3100976471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp ngày 28/04/2014.

Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng, dịch vụ du lịch.

B. VƯỚNG MẮC VỀ HOÀN THUẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Công ty chúng tôi đầu tư thi công Dự án Khu dịch vụ đêm Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình theo Giấy chứng nhận đầu tư số 5351777614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình chứng nhận lần đầu ngày 14/06/2016. Trong quá trình thi công, vì thời gian hoàn thành dài nên có chia thành 3 giai đoạn để thực hiện.

Công ty lập Hồ sơ thiết kế trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt riêng cho từng giai đoạn, và cấp phép xây dựng dựa trên Hồ sơ được phê duyệt đó.

Giấy phép xây dựng Giai đoạn 1 số: 1558/GPXD-UBND, 1559/GPXD-UBND, 1560/GPXD-UBND do UBND thành phố Đồng Hới cấp ngày 10/10/2016, thời hạn đến 10/10/2017.

Giấy phép xây dựng Giai đoạn 2 số: 409/GPXD-SXD, do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cấp ngày 06/03/2017, thời hạn đến 06/03/2018.

Giấy phép xây dựng Giai đoạn 3 số: 4489/GPXD-SXD, do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cấp ngày 08/11/2018, thời hạn đến 08/11/2019.

Tuy nhiên, tiến độ xây dựng Dự án trên Giấy chứng nhận đầu tư không ghi rõ chi tiết từng giai đoạn mà ghi ngày hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 01/01/2020. Nghĩa là Dự án đang trong thời gian thi công.

Hiện tại, Dự án đang đã hoàn thành Giai đoạn 2 và đang trong thời gian thi công Giai đoạn 3. Ngày 01/03/2019, Công ty có gửi Hồ sơ đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách đề nghị hoàn thuế GTGT đối với Dự án giai đoạn 2. Hồ sơ chứng từ Hóa đơn hợp lệ đề nghị hoàn thuộc thời gian thi công giai đoạn 2 từ tháng 04/2017 đến tháng 10/2018.

Vào tháng 10/2018, đơn vị có đưa vào vận hành khai thác hạng mục hoàn thành của Giai đoạn 1 và có phát sinh danh thu chạy thử. Vì lý do này, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình có trả lời (không qua văn bản) là Dự án đã phát sinh doanh thu nên không đủ điều kiện hoàn, đề nghị doanh nghiệp tự rút hồ sơ và chuyển sang khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Bằng văn bản này, Công ty chúng tôi kính mong nhận được câu trả lời hướng dẫn cụ thể từ Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về trường hợp của Công ty: Nếu Dự án đang trong thời gian thi công, được phân chia giai đoạn mà các giai đoạn đó không được thể hiện chi tiết trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì có được hoàn thuế theo giai đoạn không? (Doanh thu phát sinh Giai đoạn 1 có ảnh hưởng đến Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT dự án của Giai đoạn 2 không?)

Việc đầu tư Dự án phục vụ du lịch tỉnh nhà hiện đang thuộc đối tượng dự án đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của Chính phủ và chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh Quảng Bình (theo Nghị quyết số 19/201/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình).

Đồng thời, quá trình đầu tư dự án kéo dài mà không đưa vào vận hàng khai thác dần thì đơn vị không thể giải quyết được phần nào về chi phí.

Rất mong được sự quan tâm từ các Cơ quan.

Chúng tôi chân thành cảm ơn.

  • Ngày 27/5/2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4475/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Tài chính để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 05/6/2019.
50x50
Bộ Tài chính trả lời:

Ngày 21/6/2019, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có Văn bản số 2504/TCT-CS có ý kiến về vấn đề này.

0

0

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.