Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny

Kiến nghị về việc: Xác định doanh nghiệp có vốn của Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước

50x50
Nội dung kiến nghị:

Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny là công ty con 100% vốn của công ty cổ phần A. Công ty cổ phần A là doanh nghiệp có 41,39% vốn của doanh nghiệp Nhà nước Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Như vậy, Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny có phải là doanh nghiệp có vốn của Nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp Nhà nước hay không?

  • Ngày 12/7/2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6217/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Tài chính để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 05/8/2019.
50x50
Bộ Tài chính trả lời:

Ngày 05/8/2019, Bộ Tài chính có Văn bản số 8876/BTC-TCDN trả lời doanh nghiệp.

2

2

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.