Nguyễn Huy Thưởng, Công ty PVGAS D

Kiến nghị về việc: Xác định đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

50x50
Nội dung kiến nghị:

Lời đầu tiên, xin gửi đến Quý Bộ lời chào trân trọng.

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang lập hồ sơ giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường ống dẫn khí tự nhiên chôn ngầm có chiều dài theo các phương án từ 4km đến hơn 5km và có đoạn dự kiến qua sông, đầm lầy khoảng 1km. Tuân thủ theo Luật bảo vệ môi trường và thực hiện theo quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 – gọi tắt là Nghị định 40/2019), kính mong Quý Bộ hướng dẫn về việc xác định đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ống dẫn khí tự nhiên trên có thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo các quy định của Nghị định 40/2019 cụ thể như sau:

Theo Khoản 11, Điều 1 của Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định: Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

“Điều 18. Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường:

a) Dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất có tổng quy mô, công suất của cơ sở đang hoạt động và phần đầu tư mới thuộc đối tượng quy định tại cột 5 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định này; …

2. Đối tượng không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này được miễn thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Việc quản lý, xử lý chất thải và các nghĩa vụ khác về bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật. ….

4. Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1, Điều 19 Nghị định này và chỉ được triển khai thực hiện hoặc xây dựng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau khi được cấp có thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 của Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định: Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

“Điều 19. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Trách nhiệm xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định như sau:

a) Cơ quan chuyên môn bảo vệ môi trường cấp tỉnh xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của các đối tượng quy định tại Phụ lục IV Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1 Điều 32 Luật bảo vệ môi trường;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 18 Nghị định này, trừ các đối tượng quy định tại điểm a khoản này. Theo thứ tự số 38, Cột 5 Phụ lục II Mục I quy định “tuyến đường ống dẫn dầu, khí có chiều dài từ 05 km đến dưới 20 km Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường”.

Để thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị định 40/2019/NĐ-CP, kính mong Quý Bộ hướng dẫn việc xác định tuyến ống phân phối khí thấp áp trên có phải là đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường để được cấp Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ mội trường phù hợp theo quy định??

Rất mong sớm nhận được hướng dẫn của Quý Bộ,

Trân trọng!

  • Ngày 11/7/2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6183/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 28/7/2019.
Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.