Những kiến nghị đã trả lời
50x50
Lưu Thanh Thảo, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Kiến nghị về việc: Thuê công ty tư vấn đối với dự án sử dụng ngân sách Nhà nước

Nội dung kiến nghị: Theo Khoản 2, Điều 16 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, “Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản...
50x50
CÔNG TY TNHH CAO TRÍ

Kiến nghị về việc: Thu hồi dự án

Nội dung kiến nghị: Nội dung gửi kiến nghị Công ty TNHH Cao Trí (trước đây là doanh nghiệp tư nhân Cao Trí) hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 42121000403 ngày 02/01/2009 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800821942 ngày 26/11/2008, Công ty Cao Trí đã được UBND...
50x50
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Miền Đất Phúc VN

Kiến nghị về việc: Thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Quý Cơ quan/Chính phủ, Tôi là người đại diện cho chủ cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH MTV Miền Đất Phúc VN, là cơ sở sản xuất bánh kẹo tại TPHCM. Vừa qua, chúng tôi có tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp phép Giấy chứng...
50x50
Trần Văn Đức

Kiến nghị về việc: Giấy chứng nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Nội dung kiến nghị: Kính chào Qúy Cổng thông tin điện tử Văn phòng Chính phủ, Liên quan đến hoạt động của một số phòng thí nghiệm thực hiện một số thí nghiệm đối với vật tư, thiết bị sử dụng trong công tác bảo dưỡng thường xuyên công trình đường sắt. Tôi xin...
50x50
Phan Thành Tuyến, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ hàng hải Tấn Đạt

Kiến nghị về việc: Việc thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Kính mong Văn phòng Thủ tướng Chính phủ giải thích hai thuật ngữ: "Phương Tiện vận tải" và "Phương tiện chuyên dùng" theo quy định tại Điểm a, Mục 8, Phần II, của Phụ lục I, kèm theo Nghị định số 69/2018/CP-NĐ ngày 15/5/2018...