Những kiến nghị đã trả lời
50x50
Dương Văn Hiếu, Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Kiến nghị về việc: Xác định "người có thẩm quyền" theo quy định của Luật Đấu thầu

Nội dung kiến nghị: - UBND tỉnh ủy quyền (bằng văn bản) cho Sở A phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (KTKT) xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở (tổng mức 1,5 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư). Giám đốc Sở A ký...
50x50
Công ty TNHH Kế toán AGS

Kiến nghị về việc: Cấp giấy xác nhận ngành nghề sản xuất phần mềm, dịch vụ phần mềm

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Văn phòng Chính phủ; Bộ Thông tin và Truyền thông Tôi viết công văn này để xin hướng dẫn về việc cấp giấy xác nhận ngành nghề sản xuất phần mềm, dịch vụ phần mềm của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Sở Thông tin và Truyền...
50x50
CÔNG TY TNHH VƯƠNG THỊ KIM ANH

Kiến nghị về việc: Khấu trừ thuế GTGT

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Bộ Tài chính Công ty chúng tôi có thu mua mặt hàng tôm nguyên liệu của hộ nông dân trực tiếp đánh bắt thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Sản phẩm này chúng tôi mua chưa chế biến thành sản phẩm khác bán cho doanh nghiệp, HTX...
50x50
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Quốc Khánh

Kiến nghị về việc: Nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Nội dung kiến nghị: Theo Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao...
50x50
Đinh Phan Chí Linh, Sở Y tế tỉnh Long An

Kiến nghị về việc: Cách đánh giá hợp đồng tương tự

Nội dung kiến nghị: Sở Y tế tỉnh Long An đang xem xét việc đánh giá hồ sơ đề xuất của các đơn vị (hồ sơ yêu cầu thực hiện theo mẫu quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết lập hồ...
50x50
Trần Văn Lâm, Công ty Viễn thông Quốc tế

Kiến nghị về việc: Tình huống phát sinh trong quá trình thương thảo hợp đồng

Nội dung kiến nghị: Kính gửi quý cơ quan Hiện tại, Công ty chúng tôi đang tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường thông qua hệ thống đấu thầu điện tử quốc gia. Sau khi đánh giá xếp hạng các hồ sơ E-HSDT. Trong...