Kiến nghị chờ trả lời
50x50
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Tân Anh

Kiến nghị về việc: Thanh toán và tính chi phí hạng mục chung đối với hợp đồng trọn gói

Nội dung kiến nghị: Công ty ký hợp đồng trọn gói với chủ đầu tư. Trong quá trình thi công có bổ sung một số hạng mục và khối lượng không có trong hợp đồng. Nhà thầu lập dự toán được chủ đầu tư phê duyệt phần khối lượng bổ sung trên. Còn chi...
50x50
Công ty TNHH Innovative Lighting

Kiến nghị về việc: Giải đáp và hướng dẫn về thủ tục đầu tư

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: - Thủ tướng Chính phủ - Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai Tôi là MoFei, nhà đầu mang quốc tịch Trung Quốc. Nhà đầu tư đang thực hiện các công tác sửa đổi bổ sung...
50x50
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Liễn Sơn

Kiến nghị về việc: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Bộ Tài nguyên - Môi trường Theo quy định của Luật Tài nguyên nước và theo Nghị định 201/2013/NĐ-CP thì các công trình trạm bơm, hồ chứa có lưu lượng khai thác > 0,1m3/s thì phải lập hồ sơ khai thác nước mặt. Công ty tôi nhận quản...
50x50
Công ty CP Tự động hóa Tân Phát

Kiến nghị về việc: Trưởng văn phòng đại diện có được ký và đóng dấu văn phòng đại diện cho gói thầu?

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi có văn phòng đại diện tại tỉnh khác trong lĩnh vực hoạt động thiết kế lắp đặt bãi đỗ xe tự động (có đăng ký hoạt động tại TP. Hồ Chí MInh). Do trong quá trình hoạt động Công ty có đấu thầu và trúng thầu...
50x50
Công ty TNHH Việt Thăng Long

Kiến nghị về việc: Áp giá tính thuế tài nguyên vào tính tiền lệ phí cấp quyền khai thác nước.

Nội dung kiến nghị: Trong thời gian tính tiền lệ phí cấp quyền khai thác nước có 2 quyết định về giá tính thuế tài nguyên là: Quyết định 65/2011/QĐ-UBND của tỉnh Đồng Nai ngày 28/11/2011 với giá 3.000 đồng/m3 và Quyết định 43/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 với giá 4.000 đồng/m3. Vậy cho hỏi thời...
50x50
Công ty TNHH một thành viên Sec

Kiến nghị về việc: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nội dung kiến nghị: Ngày 27/6/2019, Công ty TNHH MTV Sec nộp hồ sơ điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp không điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư (thay đổi địa chỉ dự án đầu tư). Ngày 25/7/2019, Công...
50x50
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Đại Toàn Phát

Kiến nghị về việc: Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến dự án đầu tư

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Giang Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Đại Toàn Phát được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2400822833 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 26/09/2017....
50x50
Hà Anh Tuấn, Phòng Thẩm định và Quản lý chất lượng công trình giao thông - Sở GTVT Phú Thọ

Kiến nghị về việc: Tiền bảo vệ, phát triển đất lúa thuộc chi phí nào trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình?

Nội dung kiến nghị: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa: Người được giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải thực hiện...