Kiến nghị chờ trả lời
50x50
Mai Tuấn Hưng, Công ty TNHH tư vấn và Phát triển công nghệ xây dựng Nam Hà

Kiến nghị về việc: Tình huống trong đấu thầu

Nội dung kiến nghị: Đơn vị tư vấn chúng tôi đang đánh giá Hồ sơ dự sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Nhà đầu tư A có năng lực về tài chính đáp ứng hồ sơ mời sơ tuyển nhưng không có năng lực về kinh nghiệm thực hiện...
50x50
Công ty Luật TNHH Saigon Pearl

Kiến nghị về việc: Chính sách thuế

Nội dung kiến nghị: Đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn về chính sách thuế như sau: Trường hợp người nộp thuế có giao kết hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Hợp đồng hai bên không thỏa thuận rõ là giá bán chưa có thuế hay đã có thuế VAT. Giao dịch...
50x50
VPLS Dư Nguyễn - Vietlaw

Kiến nghị về việc: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường Căn cứ theo Khoản 2, Điều 193 Luật Đất đai, trong trường hợp doanh nghiệp thuê đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì sau khi bảo đảm điều kiện theo Khoản...
50x50
VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Kiến nghị về việc: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Nội dung kiến nghị: Theo Điều 77 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59) quy định: Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 phải...