Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp
50x50
Bệnh viện Đại học Cimax

Kiến nghị về việc: Vướng mắc trong áp dụng quy định về thanh toán BHYT

Nội dung kiến nghị: Tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định như sau: - Người chịu trách nhiệm chuyên môn phòng X Quang là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề X Quang, hoặc cử nhân X Quang có chứng chỉ hành nghề. - Khi khám bệnh cho dân thì được nhưng...
50x50
Công ty TNHH Onsemy Việt Nam

Kiến nghị về việc: Tạo điều kiện cho khám chữa bệnh BHYT

Nội dung kiến nghị: Đề xuất BHXH tỉnh Đồng Nai, đơn vị khám chữa bệnh có BHYT cần tạo điều kiện hơn nữa cho công nhân lao động, đặc biệt là lao động nữ. Hiện nay, các cơ sở khám chữa bệnh hoạt động vào đến 7 - 8 h tối nhưng không nhận...
50x50
Vũ Thị Ngọc Anh, Công ty cổ phần Basic

Kiến nghị về việc: Chốt quá trình đóng BHXH

Nội dung kiến nghị: Lúc trước, Công ty nợ đóng BHXH, nên khi tiến hành thủ tục báo giảm lao động, đơn vị BHXH tự chốt sổ và tờ rời cho tới thời điểm Công ty đã đóng BHXH, dẫn đến sai quá trình tham gia BHXH của người lao động. Hiện Công ty...
50x50
CÔNG TY CP CONECO MIỀN TRUNG

Kiến nghị về việc: Ứng dụng giao dịch điện tử qua Cổng TTĐT BHXH Việt Nam

Nội dung kiến nghị: Liên quan đến nội dung tại Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tôi thấy rằng, việc ứng dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH ở doanh nghiệp là quy định đúng đắn và ý nghĩa đối với người sử dụng lao động và...
50x50
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu tiếng

Kiến nghị về việc: Chế độ BHXH

Nội dung kiến nghị: Hiện nay, khi công nhân thôi việc, Công ty chốt sổ trả cho người lao động ( NLĐ) thì những NLĐ này có mức lương đóng BHXH không phù hợp với chức danh ngành nghề do đó Cơ quan BHXH tỉnh Bình Dương đề nghị Công ty phải điều chỉnh...
50x50
Phan Thị Nhung, BQLDA thành phần tăng cường thể chế và thực thi

Kiến nghị về việc: Thoái thu BHXH

Nội dung kiến nghị: Hiện nay, tôi đang làm việc tại BQLDA thành phần Tăng cường thể chế và thực thi, là BQLDA vốn vay ODA thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. BQLDA có thuê tuyển các vị trí chuyên gia tư vấn khác nhau để phục vụ hoạt động của Ban. Hợp...