Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp
50x50
Công ty TNHH Tôn Phan

Kiến nghị về việc: Chính sách BHXH đối với DN khởi nghiệp

Nội dung kiến nghị: Tôi đã khởi nghiệp 5 năm trong ngành thực phẩm, gặp nhiều khó khăn, đã thất bại 3 năm, gây dựng lại từ đầu trong 2 năm gần đây. Ban đầu khởi nghiệp do tôi không được trợ giúp về thông tin, đã đăng ký đóng BHXH cho tất cả...
50x50
Cty TNHH TMDV và Vận Tải Minh Đức

Kiến nghị về việc: Phòng Khám đa khoa có tiếp tục khám chữa bệnh BHYT?

Nội dung kiến nghị: Hiện tại doanh nghiệp tôi đang có ý định đầu tư vào lĩnh vực này, nhưng tham khảo ở các Sở Y tế và BHXH Bắc Giang thì thông tin không giống nhau và rất vênh nhau, bên bảo dừng bên bảo vẫn tiếp tục. Vậy xin Chính phủ hoặc...
50x50
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Kiến nghị về việc: Đề nghị thoái thu tiền BHXH doanh nghiệp đã đóng

Nội dung kiến nghị: Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Hiệp hội Thủy sản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quy định về chấm dứt hợp đồng, khám sức khỏe cho người lao động, tỷ lệ đóng quỹ bảo hiểm, huấn luyện an...
50x50
Công ty cổ phần Colowide

Kiến nghị về việc: Tính lãi truy thu BHXH của doanh nghiệp

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi đã đóng đủ các khoản bảo hiểm cho người lao động đến hết tháng 12/2015 tại BHXH quận Hoàn Kiếm và từ tháng 1/2016, Công ty chuyển sang đóng bảo hiểm tại BHXH quận Hai Bà Trưng, nhưng lại chuyển nhầm số tiền bảo hiểm tháng...