Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường
50x50
Lưu Thanh Thảo, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Kiến nghị về việc: Thuê công ty tư vấn đối với dự án sử dụng ngân sách Nhà nước

Nội dung kiến nghị: Theo Khoản 2, Điều 16 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, “Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản...
50x50
CÔNG TY TNHH CAO TRÍ

Kiến nghị về việc: Thu hồi dự án

Nội dung kiến nghị: Nội dung gửi kiến nghị Công ty TNHH Cao Trí (trước đây là doanh nghiệp tư nhân Cao Trí) hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 42121000403 ngày 02/01/2009 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800821942 ngày 26/11/2008, Công ty Cao Trí đã được UBND...
50x50
Trần Văn Đức

Kiến nghị về việc: Giấy chứng nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Nội dung kiến nghị: Kính chào Qúy Cổng thông tin điện tử Văn phòng Chính phủ, Liên quan đến hoạt động của một số phòng thí nghiệm thực hiện một số thí nghiệm đối với vật tư, thiết bị sử dụng trong công tác bảo dưỡng thường xuyên công trình đường sắt. Tôi xin...
50x50
Trần Việt Anh

Kiến nghị về việc: Thuế GTGT đối với dự án tiêu nước

Nội dung kiến nghị: Tôi đang lập dự toán xây dựng công trình cho một dự án tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Dự án có các hạng mục xây dựng mương, cống thoát nước. Theo Khoản 3 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì “Tưới, tiêu nước; cày,...
50x50
Phạm Thế Ba, Ban quản lý dự án Các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên

Kiến nghị về việc: Nghiệm thu thanh toán công việc xây dựng

Nội dung kiến nghị: Trong một gói thầu đang thi công xây lắp bao gồm một số hạng mục nhà dân dụng: Nhà có chiều cao tầng 1 là 3,9 m tầng 2 là 3,6m kết cấu khung BTCT, tường gạch bao che. Theo hợp đồng cũng như dự toán được các cấp phê...
50x50
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Kiến nghị về việc: Quản lý thực hiện dự án không có cấu phần xây dựng

Nội dung kiến nghị: Chúng tôi là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Hiện nay chúng tôi đang gặp vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp, cụ thể: Hiện nay theo...
50x50
Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN & PTNT tỉnh Hòa Bình

Kiến nghị về việc: Dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nội dung kiến nghị: - Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình được hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đã bao gồm cả chi...
50x50
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, TP. Thủ Dầu Một

Kiến nghị về việc: Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng

Nội dung kiến nghị: Tại Khoản 7, Điều 67 Luật Đấu thầu 2013 quy định: “Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh...
50x50
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Kiến trúc

Kiến nghị về việc: Điều kiện của đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Bộ Xây dựng Tôi có một thắc mắc cần được hỗ trợ như sau: Công ty chúng tôi thành lập lập từ ngày 01/8/2018, hiện nay Công ty tôi muốn thực hiện gói thầu lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng. Chúng tôi có 02 câu hỏi...