Lao động - Tiền lương
50x50
Công ty TNHH MTV Tư vấn Quốc tế Grenntek

Kiến nghị về việc: Có được ký hợp đồng không xác định thời hạn với người nước ngoài?

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Công ty chúng tôi có ký hợp đồng lao động với người nước ngoài quốc tịch Hà Lan với những thông tin như sau: Hợp đồng lao động lần 1: Bắt đầu từ ngày 20/08/2016 đến ngày 30/06/2017. Hợp...
50x50
Công ty TNHH Tốc Độ Xanh

Kiến nghị về việc: Thời hạn và số lần cho thuê lại lao động

Nội dung kiến nghị: Kính gửi các Cơ quan liên quan. Công ty TNHH Tốc Độ Xanh có văn bản gửi Cơ quan để được giải đáp thắc mắc về thời hạn cho thuê lại lao động và số lần được cho thuê lại người lao động thuê lại với bên thuê lại, cụ...
50x50
Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam

Kiến nghị về việc: Chế độ, chính sách đối với người lao động

Nội dung kiến nghị: Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam trân trọng kính gửi tới Văn phòng Chính phủ, và các cơ quan ban ngành có liên quan. Trong quá trình thực hiện các quy định về pháp luật, Công ty chúng tôi có một số thắc mắc như sau: 1. Chế độ...
50x50
Công ty TNHH Seedon Partners

Kiến nghị về việc: Hồ sơ cấp giấy phép lao động

Nội dung kiến nghị: Chúng tôi, Công ty TNHH Seedon Partners đã đăng ký nhu cầu và được chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài ở vị trí công việc nhà quản lý với chức danh Tổng Giám đốc (xem file đính kèm). Người lao động dự kiến cho vị trí...
50x50
CÔNG TY TNHH TM DV Mednovum

Kiến nghị về việc: Thực hiện các chính sách cho người lao động

Nội dung kiến nghị: Hiện nay, Mednovum có một số vấn đề thắc mắc kính mong được sự hỗ trợ giải đáp từ Quý Cơ quan như sau: Vấn đề 1: Công ty có ký hợp đồng lao động (loại hợp đồng không xác định thời hạn) (“HĐLĐ”) vào ngày 01/9/2017 với người lao...