Giới thiệu Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

     Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hà Nam ngày 06/08/2016: “Chúng tôi sẽ lập một website, qua đó, trực tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng sẽ cùng các chuyên gia thu nhận, lắng nghe, điều chỉnh kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư”. Theo chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng, Văn phòng Chính phủ đã thiết lập và từ ngày 01/10/2016 đưa vào vận hành Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ trên internet là: http://doanhnghiep.chinhphu.vn.

     Thông qua hệ thống này, các kiến nghị của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là về cơ chế, chính sách, giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương sẽ trực tiếp được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý và trả lời doanh nghiệp. Tiến tới đây sẽ là kênh tương tác giữa Chính phủ với doanh nghiệp (G2B) theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, đáp ứng mục tiêu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

     Hệ thống cho phép các doanh nghiệp dễ dàng truy cập, gửi kiến nghị, phản ánh bằng máy tính và các thiết bị di động kết nối internet; cho phép theo dõi tiến trình xử lý kiến nghị và nhận các kết quả trả lời một cách nhanh chóng, kịp thời; công khai, minh bạch các kết quả xử lý kiến nghị theo từng lĩnh vực kiến nghị, từng cơ quan xử lý,…Qua quá trình tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp, sẽ hình thành một cơ sở dữ liệu cho phép tổng hợp, thống kê và phân tích tình hình phản ánh, kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, làm cơ sở cho công tác tham mưu tổng hợp xây dựng chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước.

Các văn bản pháp lý

1.  Quyết định số 925/QĐ-VPCP ngày 11/10/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ


2. Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ