Thông tin liên hệ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Trụ sở: Số 01 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội

Fax: 080 44130

Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn